Strona główna

Szkoła bierze udział w kolejnej – trzeciej i ostatniej – edycji konkursu Jesteśmy cyfrowobezpieczni! na rok szkolny 2017/2018.

Podstawowym celem konkursu jest motywacja szkół do podejmowania działań promujących zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli i uczniów szkół oraz ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji.

Działania podejmowane w naszej szkole w ramach cyberbezpieczeństwa: